Tutoriaali, 5 op, lv. 2023-24

Aika: 5.9.–17.10. ja 31.10.–12.12.2023 tiistaisin
A-ryhmä klo 16.15–17.45,
B-ryhmä klo 18.15–19.45

Tavoite ja sisältö: 
Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

  • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
  • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
  • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
  • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät ja essee.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: