Teemoja englantilaisessa kielitieteessä I, 5 op, lv. 2023-24

Aika: 6.9.–18.10.2023 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00

Tavoite ja sisältö: 
Opintojakson suoritettuasi

  • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
  • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
  • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
  • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
  • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: