Puhuttu englanti, 5 op, lv. 2023-2024

Aika: Luennot 4.3.–3.6.2024 maanantaisin kello 17.00–18.30,
Pienryhmä A: 5.3.–4.6.2023 tiistaisin kello 16.45–18.15,
Pienryhmä B: 5.3.–4.6.2023 tiistaisin kello 18.45–20.15 (järjestetään tarvittaessa)
Huom. Ei opetusta 1.4. eikä 30.4.

Tavoite ja sisältö: 
Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • - kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
  • - havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
  • - tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
  • - transkriboida standardienglantien äänteitä
  • - kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
  • - suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille (28 t) ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: