Kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op, lv. 2023-24

Aika: 
7.9.–19.10. ja 2.11.–14.12.2023 torstaisin klo 16.30–18.00
Opetuspaikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu), sisään Mäkelänkadun puolelta


Tavoite ja sisältö: Suoritettuasi opintojakson

  • osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta
  • osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä
  • osaat toimia ryhmän jäsenenä.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: