Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op, lv. 2023-24

Aika: Aika: 17.1.–28.2. ja 13.–27.3. sekä 10.4.–8.5.2024 keskiviikkoisin
Ryhmä A klo 16.45–18.15
Ryhmä B (tarvittaessa) klo 18.30–20.00
Huom. Ei opetusta 1.5.

Tavoite ja sisältö: Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

  • osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä
  • osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
  • ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen
  • osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä
  • tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti ja oppimispäiväkirja.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: