Ennakkotietoa: Englannin perusopinnot, 30 op, lv. 2024–25

SUUNNITTEILLA LUKUVUODELLE 202425: Englannin perusopinnot, 30 op, Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. 

N.B. The participants must be able to write and speak also Finnish. The content of the text analysis course is translating rather demanding texts from English to Finnish and vice versa.

Ilmoittautuminen: Opintoihin ilmoittaudutaan alkukuulustelun kautta. Tarkemmat tiedot tulossa kevään aikana.

Tavoite ja sisältö: Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin. Opintokokonaisuus sopii myös yliopistoon opiskelemaan aikoville tai sivuaineeksi tutkintoon.

Pohjatietovaatimukset: Osallistujien on osattava suomea (tai ruotsia) sekä riittävällä tasolla englantia. Englannin taitotaso selvitetään alkukuulustelulla. Suomen tai ruotsin taitotasoa ei erikseen mitata vaan hakijan on itse se arvioitava. Tason on oltava riittävä siihen, että pystyy kääntämään erilaisia tekstejä englannista suomeen ja suomesta englantiin (ks. jakson Kontrastiivinen tekstianalyysi kuvaus).

Hinta: Alkukuulustelu 35 €. Perusopintojen kokonaisuusmaksu 1390 €, joka sisältää Helsingin yliopiston opintosuoritusten rekisteröinnistä perimät maksut. Kesäyliopiston kokonaisuusmaksun voi maksaa neljässä erässä. (Huom. käsittelykulu 5 €/erä.)

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän opintokokonaisuuden opiskelijaksi sen alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta ensimmäisten kokonaisuuden kurssien alkaessa, ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Aikataulut:
Tarkemmat aikataulut julkaistaan keväällä 2024.
Syksyllä 2024 pidetään kurssit Tutoriaali, Teemoja englantilaisessa kielitieteessä I, Kulttuuri ja yhteiskunta.
Keväällä 2025 pidetään kurssit Kontrastiivinen tekstianalyysi (käännöskurssi), Puhuttu englanti, Englannin kielen rakenteet.