Englannin perusopinnot, 30 op, lv. 2023-24

Englannin perusopinnot, 30 op järjestetään Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot soveltuvat mm. englannin aineenopettajiksi aikoville ja kaikille englannin taitonsa kehittämisestä kiinnostuneille.

N.B. The participants must be able to write and speak also Finnish. The content of the text analysis course is translating rather demanding texts from English to Finnish and vice versa.


Opintojen rakenne (kurssien aikataulut julkaistaan kevään aikana):
Tutoriaali, 5 op
Kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Teemoja englantilaisessa kielitieteessä I, 5 op
Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op
Englannin kielen rakenne, 5 op
Puhuttu englanti, 5 op


Ilmoittautuminen: Opintoihin ilmoittaudutaan alkukuulustelun kautta. 

Tavoite ja sisältö: Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Opintokokonaisuus opetetaan lähiopetuksena, ja säännöllinen osallistuminen opetukseen on osa opintopistesuoritusta. Opetusta on 24 kertaa viikossa iltaisin.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin. Opintokokonaisuus sopii myös yliopistoon opiskelemaan aikoville tai sivuaineeksi tutkintoon.

Pohjatietovaatimukset: Osallistujien on osattava suomea (tai ruotsia) sekä riittävällä tasolla englantia. Englannin taitotaso selvitetään alkukuulustelulla. Suomen tai ruotsin taitotasoa ei erikseen mitata vaan hakijan on itse se arvioitava. Tason on oltava riittävä siihen, että pystyy kääntämään erilaisia tekstejä englannista suomeen ja suomesta englantiin (ks. jakson Kontrastiivinen tekstianalyysi kuvaus).

Hinta: Alkukuulustelu 35 €. Perusopintojen kokonaisuusmaksu 1380 €, joka sisältää Helsingin yliopiston perimät maksut. Kesäyliopiston kokonaisuusmaksun voi maksaa neljässä erässä. (Huom. käsittelykulu 5 €/erä.)

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän opintokokonaisuuden opiskelijaksi sen alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta ensimmäisten kokonaisuuden kurssien alkaessa, ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.