Englannin kielen rakenteet, 5 op, lv. 2023-24

Aika: 9.1.–20.2.2024 tiistaisin klo 16.45–20.00

Tavoite ja sisältö: 
Opintojakson suoritettuasi osaat

  • tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
  • määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
  • analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
  • tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
  • tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
  • tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen opetukseen (28 t), tehtävät, tentti

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: