Arabian jatkokurssi 1, 3 op

Aika21.8.-12.9.2023 ma-to klo 16.45-19.15
Loppukoe: 14.9.2023 to klo 17.00-20.00
Uusinta: 5.10.2023 to klo 17-20.00 (Huom: ilmoittautuminen opettajalle viimeistään 10 päivää ennen uusintaa)

Tavoite ja sisältö: Aihepiireinä on arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita mm. ruoka, perhe-elämä, harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa. Käsittelemme kieliopista: duaali, verbaalinomini, subjektia edeltävä predikaatintäyte, verbin perfektitaivutus ja johdettujen verbivartaloiden muodostusta. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen. 

Kirja:Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allumal-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 4–6 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of ModernWrittenArabic.  

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ARA102 Arabian jatkokurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta 

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Lähtötaso: –  

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssin 2 oppimäärän hallinta  

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Kesto: 46 t 

Kurssimaksu: 112 € / 87 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston opintomaksun.