Arabian alkeiskurssi 2, 3 op

Aika: 5.6.-28.6.2023 ma-to klo 16.45-19.15 (ei to 22.6.)
Koe 3.7.2023 ma klo 17.00-20.00
Uusinta: 17.8.2023 to klo 17.00-20.00 (HUOM: uusintakokeeseen tulee ilmoittautua opettajalle viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa)

Tavoite ja sisältö: Aihepiireinä perhe- ja työelämä, opiskelu ja islamin alkuhistoriaa. Käsittelemme paljon kielioppia: omistusrakenne, possessiivi- ja akkusatiivisuffiksit, adverbit, perusluvut sekä verbaali- ja nominaalilause. Kurssin suoritettuasi sinulla on n. 250 sanan sanavarasto, ja osaat lukea ja kirjoittaa yksinkertaista arabiankielistä tekstiä, hallitset lauseenmuodostuksen perusteet ja pystyt hieman keskustelemaan arabiaksi. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 2–4

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991060 / KK-ARA101 Arabian alkeiskurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Lähtötaso:

Edeltävät opinnotAlkeiskurssin 1 oppimäärän hallinta

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Kesto: 46 t 

Kurssimaksu: 112 € / 87 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun.