Selkokieltä opettajille ja ohjaajille

Aika: 1.12. ja 15.12.2023 pe klo 13–15

Paikka: Kurssi pidetään etäyhteydellä.

Sisältö: Miten oppimateriaaleja tai Wilma-viestejä voi selkeyttää? Millainen on selkeän tekstin ulkoasu? Miten puhetta voi yksinkertaistaa? Miten ymmärrysvaikeuksia voi vähentää? Tämä käytännönläheinen kahdesta iltapäivästä koostuva koulutus on suunniteltu opettajien ja ohjaajien arjen tarpeita ajatellen.

Selkokielen käyttäminen auttaa kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja luo turvallista ilmapiiriä. Selkopuhe voi parantaa vuorovaikutusta ja ratkaista ymmärrysongelmia. Arviolta useampi kuin joka kymmenes suomalainen tarvitsee selkokieltä.

Koulutus on osallistava ja aktivoiva ja tavoitteena on, että osallistujat saavat mukaansa heti omassa arjessa sovellettavia ja helposti omaksuttavia käytännön taitoja. Koulutuksessa tutustutaan myös selkomateriaaleihin, ja selkokielestä saa hyviä vinkkejä myös selkeämmän yleiskielen tuottamiseen.

Kohderyhmä: Opettajat ja erilaisia ryhmiä ohjaavat.

Kouluttaja: KM, erityisopettaja Riikka Tuohimaa
Riikka on kouluttautunut selkokielen asiantuntijaksi Selkokeskuksella kiinnostuttuaan selkokielestä oppilaiden arjen tarpeiden myötä. Hän mukauttaa informoivia ja kaunokirjallisia tekstejä selkokielelle, kouluttaa selkokielestä ja toimii selkokielen asiantuntijana oppimateriaaliprojekteissa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Riveria kesäyliopiston (Pohjois-Karjalan kesäyliopisto) kanssa.