Opetushallinnon kurssi

Aika: 31.7.–3.8. ma–to klo 10.00–15.00 

Tavoite ja sisältö: Kurssilla valmentaudutaan Opetushallinnon tutkintoon. 

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaan rehtorilta perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä taiteen perusopetuksessa edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Tammikuussa 2021 voimaan tulleisiin vaatimuksiin perustuva tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:
A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä
B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Kohderyhmä: Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat sekä em. tehtäviin suuntautuvat. 

Suoritustapa: Itse tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa). Tarkemmat tiedot kuulusteluihin liittyen on Opetushallituksen sivuilla. Tenttiin ilmoittaudutaan OTI-järjestelmän kautta, jossa näkyvät koko maan tenttipäivät.

Tutkinnon suorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen tähän tehtävään määräämät virkamiehet. Opetushallitus ilmoittaa kuulustelun tuloksista suoraan kuulustelun suorittajalle. 

Kirjallisuus: Kurssilla käytetään kouluttajan materiaalia, joka jaetaan osallistujille sähköisesti Moodle-oppimisympäristön kautta. Opetushallinnon tutkintovaatimukset (tutkinnon perusteet) ovat opetushallituksen nettisivuilla. Ks. Opetushallinnon tutkinnon perusteet sekä tutkintovaatimukset

Tutkinnon suorittajan on tunnettava tutkintovaatimuksiin sisältyviin säädöksiin tehdyt muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelutilaisuutta. Tutkinnon suorittajien tulee itse hankkia tutkintovaatimuksissa mainittu kirjallisuus sekä lait ja asetukset (esim. kirjastoista ja netistä). 

Kouluttaja: Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio 

Kesto ja kurssimaksu: 24 t, 200 €. Lisäksi Opetushallinnolle suoraan maksettava tutkintomaksu 256 euroa. Uusintatentistä Oph perii 87 euroa.

Ilmoittautuminen: 17.7. mennessä 

Paikka: Opetus toteutetaan etäyhteydellä. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet). Saat ohjeen lähempänä kurssin alkua. Otathan yhteyttä, jos et ole saanut ohjetta opetuksen alkamisaamuun mennessä. Tarkistathan myös roskapostisi. 

Huom. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Osallistujien sähköpostiosoitteet välitetään Hämeen kesäyliopistolle kurssitiedotusta ja teknistä tukea varten.