Yhteiskuntaopin abikurssi, kesä

Aika: 5.6.-15.6.2023 joka arkipäivä klo 9.00-12.30

Sisältö: Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin perus- ja syventävien kurssien sisältöjä. Tavoitteena on antaa opiskelijalle aineen sisältöä kertaavaa opetusta sekä harjoitella hyvää vastaustekniikkaa. Kurssimateriaalina käytetään vanhoja yo–kokeita, sekä monipuolisia harjoitustehtäviä. Tämän kurssin avulla saat valmiuksia ja vinkkejä hyvän yo-vastauksen laatimiseen.

Materiaali: Studeon Yhteiskuntaopin kertauskurssi (1-4) -materiaali. 

Suoritustapa: Kurssi toteutetaan etäopintoina, jota varten tarvitset oman tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla. Kurssin luennot pidetään Teamsin välityksellä ja kurssilla on käytössä oppimisalusta Moodle. Kurssi sisältää opettajan pitämien oppituntien lisäksi kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kerrata lukion oppimäärää. Voit siis olla joko ylioppilaskirjoituksiin tähtäävä abiturientti tai opiskelija, joka haluaa kerrata lukion oppimäärää.   

Hyväksilukeminen: Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja useissa lukioissa kurssi voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Pyydäthän päätöksen hyväksilukemisesta etukäteen omasta oppilaitoksestasi.