Psykologian abikurssi, talvi

Aika: 10.1.-7.3.2023 ti klo 16.30-20.15 (Huom: ei opetusta 20.2.-26.2.2023)

Sisältö: Kurssilla kerrataan psykologian pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien (PS1–PS5) keskeisimmät aihealueet ja teoriat opiskelijoiden toiveita kuunnellen niin, että opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva lukion psykologian oppimäärästä. Kurssin aikana harjoitellaan psykologian ainereaalin eri tehtävätyyppeihin vastaamista, käydään läpi vanhoja yo–kysymyksiä ja analysoidaan esimerkkiesseiden avulla yo–koevastausten pisteytyksen periaatteita. 

Materiaali: Studeon PS Kertauskirja 1-5 (LOPS 2016). Hanki lisenssi tähän Studeon materiaaliin valmiiksi jo ensimmäiselle kokoontumiskerralle sivuilta studeo.fi. Liittymisavaimen saat ensimmäisellä kokoontumiskerralla opettajalta.

SuoritustapaKurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurssi sisältää opettajan pitämien oppituntien lisäksi kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.   

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kerrata lukion oppimäärää. Voit siis olla joko ylioppilaskirjoituksiin tähtäävä abiturientti tai opiskelija, joka haluaa kerrata lukion oppimäärää.   

Hyväksilukeminen: Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja useissa lukioissa kurssi voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Pyydäthän päätöksen hyväksilukemisesta etukäteen omasta oppilaitoksestasi.