Ruotsin abikurssi, talvi

Aika: 10.1.-7.3.2023 ti klo 16.30-20.15 (Huom: ei opetusta talvilomalla 21.2.)

Sisältö: Etäopetuksena toteutettava ruotsin abikurssi tukee valmistautumistasi ylioppilaskirjoituksiin. Käymme läpi yo-kokeen rakennetta ja saat runsaasti vinkkejä sanaston kartuttamiseen. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelmien kirjoittamista ja saat henkilökohtaista palautetta. Kirjoitelmia voi tehdä oman kirjoitettavan tason mukaan (a-/b-ruotsi), joten kurssi sopii kaikille ruotsin kirjoittajille. 

Materiaali: Kurssimateriaalina opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät. 

SuoritustapaKurssi toteutetaan etäopintoina, jota varten tarvitset oman tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla. Kurssin luennot pidetään Teamsin välityksellä ja kurssilla on käytössä oppimisalusta Moodle. Kurssi sisältää opettajan pitämien oppituntien lisäksi kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä. Kurssimerkintä edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille ja perustuu kurssikokeen lisäksi kurssin aikaisiin muihin näyttöihin.

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kerrata lukion oppimäärää. Voit siis olla joko ylioppilaskirjoituksiin tähtäävä abiturientti tai opiskelija, joka haluaa kerrata lukion oppimäärää.   

Hyväksilukeminen: Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja useissa lukioissa kurssi voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Pyydäthän päätöksen hyväksilukemisesta etukäteen omasta oppilaitoksestasi.