Ruotsin abikurssi, keskipitkä oppimäärä, ryhmä A

Aika: 6.6.-16.6.2023 joka arkipäivä klo 9.00-12.15

Ryhmä B:  B1–kieli (keskipitkä oppimäärä)   

Sisältö: Kurssi on ruotsin keskipitkän oppimäärän (B1-kieli) kurssi, jolla kerrataan ruotsin keskeistä sanastoa ja rakenteita. Kurssilla tarkastellaan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeita, jonka avulla pääset kehittämään omia valmiuksiasi. Kurssilla käydään tarkkaan läpi erilaisten tehtävätyyppien vastaustekniikat. 

Materiaali: Opettajan omat materiaalit ja ylioppilaskoetehtävät. 

SuoritustapaKurssi toteutetaan etäopintoina, jota varten tarvitset oman tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla. Kurssin luennot pidetään Teamsin välityksellä ja kurssilla on käytössä oppimisalusta Moodle. Kurssi sisältää opettajan pitämien oppituntien lisäksi kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä. 

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kerrata lukion oppimäärää. Voit siis olla joko ylioppilaskirjoituksiin tähtäävä abiturientti tai opiskelija, joka haluaa kerrata lukion oppimäärää.   

Hyväksilukeminen: Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja useissa lukioissa kurssi voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Pyydäthän päätöksen hyväksilukemisesta etukäteen omasta oppilaitoksestasi.