Korkeakouluopintoja kaikenikäisille

Tanssia, teatteria, palvelumuotoilua ja ohjelmointia – Meillä korkeakouluopintoja voi opiskella kuka tahansa. Voit täydentää kursseilla omaa osaamistasi, suorittaa opintopisteitä ennen opintoja tai opintojen aikana*. Jokaisen opintopisteellisen kurssin yhteydessä on mainittu opintopisteiden määrä.

Kasvatus ja opetus

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op, verkossa (alk. 26.9.2022)

Tanssipedagogiikan perusteet 25 op (alk. 10.9.2022)

Teatteripedagogiikan perusteet, 25 op (alk. 16.9.2022)

Taide ja liikunta

Ääni ja keho, 2 op (alk. 11.8.2022)

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op, lv. 2022-23 (alk. 15.9.2022)

Digital to Manual Mosaic – Software, Methods and Conception, intermediate course, 3 ECTS (alk. 3.10.2022)

Luovan kirjoittamisen aineopinnot, 35 op, 2023 (alk. 24.1.2023)

Yhteiskunta ja kulttuurintutkimus

Muinaisegypti, 5 op (alk. 5.10.2022)

Kulttuurihistorian uudet suunnat, 5 op (alk. 26.10.2022)

Politiikka Itä-Aasiassa, 5 op (alk. 11.1.2023)

Kiinan kansantasavallan ulkopolitiikka, 5 op (alk. 12.4.2023)

Oikeustieteet

Työoikeus, 7 op (alk. 19.11.)

Valtiosääntöoikeus, 7 op (alk. 1.3.2023)

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv. 2022-2023 (alk. 1.8., mutta kokonaisuudelle voi ilmoittautua vielä 19.9. asti.)

Tuotantotalous

Tuotantotalous 25 op, lv. 2022-23 (alk. 24.8.2022)

Tekniikka

Ohjelmointi 1, 5 op (alk. 15.8.2022)

Tutustu myös meidän opintopisteellisiin kielikursseihin. Oppimisen iloa!

*Useat korkeakoulut hyväksyvät opintopisteellisiä kursseja korvaavina opintoina eli voit esimerkiksi liittää nyt suoritettuja kieliopintoja osaksi tulevaa tutkintoasi. Lopullisen päätöksen korvaavuudesta tekee korkeakoulu eli jos vain mahdollista varmista korvaavuus korkeakoulustasi etukäteen.